vlechtwerk logo (home)
Contact

Inrichten governance BrabantSport Fonds


BrabantSport
Alle cases

Het BrabantSport Fonds: hét fonds dat Brabant gelukkiger en daarmee sterker maakt door sport. Met het ondersteunen en stimuleren van maatschappelijke vraagstukken wil het fonds een gezonde levensstijl onder Brabantse kinderen bevorderen, stress onder jongvolwassenen helpen terugdringen, eenzaamheid onder Brabantse ouderen verminderen en Brabanders met een beperking structureel helpen in beweging te brengen. Daarmee is het fonds een unieke samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en Brabantse topondernemers. Uniek vanwege de bijzondere doelstelling, maar ook vanwege het feit dat deze partijen elkaar op deze wijze nooit eerder hebben gevonden. Zeker als je bedenkt hoe verschillend de werkwijzen en organisatieculturen zijn tussen de provincie en de Brabantse ondernemingen. Waarbij iedere ondernemer vanzelfsprekend ook een eigen kijk heeft op de zaak.

Wij hebben deze samenwerking vormgegeven namens BrabantSport en de provincie Noord-Brabant. Wij hebben daarbij de contacten onderhouden met de founding partners en waren verantwoordelijk voor de inrichting van de governance van het fonds, het vastleggen van de afspraken in een fondsplan en de benodigde overeenkomsten.

N.B. Deze opdracht is uitgevoerd door LouterHelder, voorloper van Vlechtwerk.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram