vlechtwerk logo (home)
Contact

Een nieuwe atletiekbaan voor Achil'87


Gemeente Hilvarenbeek
Alle cases

De vervanging van een atletiekbaan lijkt een vooral technische aangelegenheid. Oude baan eruit, nieuwe erin. Tegelijkertijd zorgt het ervoor, in ieder geval voor Achil’87 uit Hilvarenbeek, dat een flinke herijking plaatsvindt van wat nu de positie is van een atletiekvereniging in het maatschappelijke veld. Wat betekent de uitnodiging tot maatschappelijke verbreding? Hoe word je een toekomstbestendige vereniging die ook nieuwe doelgroepen aanspreekt, gebruikmaakt van het netwerk en de kwaliteiten en middelen van andere partners in het netwerk inzet om haar doelstellingen te bereiken?

Vlechtwerk helpt gemeente en vereniging in het vormgeven van een samenwerking die hier inhoud aan geeft. Een samenwerking die de inhoudelijke legitimatie vormt voor het investeren in een nieuwe baan. En ook nog eens een concreet voorbeeld is voor andere verenigingen en organisaties in de uitwerking van het lokaal sportakkoord.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram