vlechtwerk logo (home)
Contact

Hoe kijken wij naar de wereld?

Nederland staat op nationaal, regionaal en lokaal niveau voor grote maatschappelijke en economische uitdagingen. Voor uitdagingen die niet door individuele organisaties te tackelen zijn. Integendeel. Ze vragen nadrukkelijk om de kracht van samen.
Onze visie
Een goed onderwijslandschap inrichten. De zorg van de toekomst vormgeven. Sport, beweging en gezondheid stimuleren. De energietransitie succesvol laten verlopen. Veiligheid optimaal organiseren en borgen. En ook: de juiste antwoorden vinden op (complexe) gebiedsvraagstukken. Een ding is glashelder: Nederland staat op nationaal, regionaal en lokaal niveau voor grote maatschappelijke en economische uitdagingen. Voor uitdagingen die niet door individuele organisaties te tackelen zijn. Integendeel. Ze vragen nadrukkelijk om de kracht van samen.

We zien daarom, dat verschillende organisaties en andere stakeholders elkaar actief opzoeken om samen de handschoen op te pakken. Er ontstaan steeds meer netwerksamenwerkingen. Zowel publiek/publiek als publiek/privaat. Dat is een goede zaak. Mits je ervoor zorgt dat de samenwerking wérkt. Dit is niet vanzelfsprekend. Verschillen tussen participerende organisaties op het gebied van structuur, cultuur, werkwijze en belangen bemoeilijken samenwerken. Complexe vraagstukken los je dan ook alleen op als je óók kritisch kijkt naar de manieren van samenwerken. Hoe richt je die constructief in? Precies daarvoor zet Vlechtwerk zich in.

Onze missie
Vlechtwerk kent en doorziet de (systeem)wereld van netwerken en organisaties en optimaliseert deze. Strategisch, tactisch en uitvoerend. Vlechtwerk brengt structuur aan. Houdt het oog op de bal. Adviseert, begeleidt en evalueert. Brengt plezier en rust in het proces. Waardoor de kwaliteit van het organisatienetwerk significant verbetert. Zodanig, dat het samenwerken rendeert en leidt tot het resultaat dat je met elkaar nastreeft. Tot impact die bijdraagt aan een betere wereld.

Onze kernwaarden

Meervoudig partijdig: We nemen de zienswijzen en belangen van alle betrokkenen serieus. Zowel de gezamenlijke belangen als ieders individuele belangen. Tegelijkertijd blijven wij neutraal en objectief zodat we gedurende het hele traject voor iedereen een vertrouwde adviseur zijn.

Oog op de bal: Het centrale vraagstuk is leidend in alles wat we doen. We gaan voor impact en resultaat. Net als jij.

Compromisloze kennisdelers: we zetten onze eigen competenties en ervaring maximaal in om de kennis van alle samenwerkingspartners te vergroten.

Kritische vriend: we zijn vrolijk, betrokken, dichtbij en kritisch. We genieten oprecht van het werken binnen complexe krachtenvelden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram